Eltro Installasjon AS

Vi er i prosess med å bli Miljøfyrtårnsertifisert! 🌱

Som del av vårt forpliktende arbeid for et bærekraftig miljø, klima og et bedre arbeidsmiljø, ønsker vi å informere om at vi nå er i prosess med å bli Miljøfyrtårnsertifisert. 

Oppfordring til vårt nettverk:

Vi mener at miljøansvar er en kollektiv innsats. Derfor oppfordrer vi våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører til å vurdere sertifisering og sammen med oss bidra til en grønnere fremtid. La oss jobbe sammen for en bærekraftig utvikling!

Hvorfor åpenhet?

Vi mener at åpenhet i vårt arbeid innen klima, miljø og arbeidsmiljø er vesentlig. Dette gir våre kunder og andre interesserte mulighet til å vurdere vårt engasjement og innsats på egenhånd.

Hva vil bli offentliggjort?

1. Gjennomførte tiltak

2. Resultater fra vår innsats

3. Vårt klimaregnskap

Dokumentasjon:

All offentlig informasjon om vårt arbeid på klima, miljø og arbeidsmiljø vil være tilgjengelig for hvert kalenderår etter vår sertifisering. Dersom du ønsker å se denne, kan du sjekke nettsiden vår, våre sosiale medier, eller be om en direkte lenke.

Hei,

Som en del av vårt engasjement for bærekraft, jobber Eltro Installasjon AS med Miljøfyrtårn-sertifiseringen. Denne sertifiseringen handler om å stadig forbedre vårt miljøfotavtrykk, og du kan hjelpe!

Vi ønsker å vite hvordan vi kan redusere klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester. Har du forslag eller ideer? Vi verdsetter ditt perspektiv og ser frem til dine tilbakemeldinger.

Sammen kan vi jobbe for et bærekraftig fremtid!

Med vennlig hilsen,

Eltro Installasjon

undefined

Smarte og trygge løsninger til riktig pris

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne de beste løsningene for deg og dine behov.