Eltro Installasjon AS

Feilsøking av varmekabler

Varmekabler står for 60% av salget av elektrisk gulvvarme, men hva gjør du hvis det blir feil? Vi i Eltro Installasjon hjelper deg med feilsøking og reparasjon av varmekabler.

Hva gjør du når varmekablene ikke fungerer?

Feilsøking av varmekabler er viktig for å oppdage og rette opp eventuelle problemer som kan føre til manglende varmefunksjon eller potensielle sikkerhetsrisikoer.

Sjekk strømforsyningen: Forsikre deg om at varmekabelen er tilkoblet en strømkilde som fungerer. Sjekk sikringene i sikringsskapet for å se om de er i orden.

Termostaten: Kontroller termostaten. Hvis termostaten ikke fungerer riktig, kan den ikke regulere varmen som skal genereres av varmekablene.

Isolasjon: Sjekk om varmekabelen er godt isolert. Hvis isolasjonen er skadet eller mangler, kan varmekabelen miste varme og ikke fungere effektivt.

Visuell inspeksjon: Inspeksjoner varmekabelen visuelt for eventuelle synlige skader eller kutt. Hvis du finner skader, må du reparere eller bytte ut den berørte delen.

Kontinuitetstester: Bruk en multimeter til å utføre en kontinuitetstest på varmekabelen. Dette vil hjelpe deg med å identifisere eventuelle brudd i kabelen.

Kretsfeilsøking: Undersøk varmekablene for eventuelle kretsfeil. Dette kan innebære å teste hver del av kretsen for å finne ut hvor problemet oppstår.

Sjekk jordfeil: Kontroller om varmekabelen har jordfeil. Dette kan være farlig og må løses umiddelbart.

Overoppheting og overbelastning: Pass på at varmekabelen ikke er overopphetet eller overbelastet. Overoppheting kan føre til at sikringen går, eller at kablene blir skadet.

Vi tilbyr feilsøking og reparasjon på alle typer kabler, for både privatpersoner og store selskaper.

Smarte og trygge løsninger til riktig pris